مجموعه ابزارهای متن و مسیر فتوشاپ - آموزش فتوشاپ

ابزارهای رسم مسیر

با استفاده از این ابزارها می توانید یک مسیر ایجاد کنید و با استفاده از آن تصاویر مورد نظر خودتان را ترسیم کنید.

1 – Pen Tool : با استفاده از این ابزار می توانید یک مسیر رسم نمایید.

2 – Freeform Pen Tool : دقیقا کار ابزار قبلی را انجام می دهد با این تفاوت که به صورت آزاد می توان مسیر را رسم کرد نه لنگر دار.

3  – Add/Delete Anchor Point Tool : با استفاده از این دو ابزار می توانید در طول مسیر گره هایی ایجاد نمایید یا آنها را حذف کنید.

4    – Convert Point Tool : با استفاده از این ابزار می توانید لنگرها را به نقاط زاویه دار تبدیل نمایید.

حالا با هم سری به نوار خصوصیات این ابزار می زنیم.

Shape Layers : با استفاده از این گزینه علاه بر ایجاد مسیر داخل منحنی مسیر با استفاده از رنگ پیشین پر می شود و تصویر در قالب یک لایه Shape در خواهد آمد.

Path : با استفاده از این گزینه تنها مسیر منحنی رسم می شود. قابل ذکر است که این مسیر مادامی که رنگی نشده است چاپ نخواهد شد.

Auto Add/Delete : با انتخاب این گزینه عملیات اضافه و حذف کردن نقاط در مسیرها به صورت خودکار انجام می شود.

در صورتی که مسیری را ایجاد کردید، با زدن کلیدهای Ctrl+Enter می توانید مسیر را به یک ناحیه انتخابی تبدیل نمایید. (مناسب برای در آوردن یک فرم از تصاویر اسکن شده)


منبع : مجموعه ابزارهای متن و مسیر فتوشاپ - آموزش فتوشاپ

/ 0 نظر / 20 بازدید